شهدا را به خاك نسپاريد، به ياد بسپاريد....

صلوات بر محمد و آل محمد

 

دفاع یک مفهوم یک پارچه است که شامل دو بخش عمده « دفاع عامل » و « دفاع غیر عامل » می باشد.
 
هدف
    هدف از دفاع غیر عامل، استمرار فعالیتهای زیربنایی، تأمین نیازهای حیاتی، تداوم خدمات رسانی عمومی و تسهیل
اداره کشور در شرایط تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی علیرغم حملات خصمانه و مخرب دشمن از
طریق اجرای طرح های پدافند غیر عامل و کاستن از آسیب پذیری مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور
است.

مفهوم دفاع غیر عامل (فرهنگی) این است که در مقابل اقدامات شناسایی و تهاجمی دشمن
1- کاهش آسیب پذیریهای زیر ساختهای حیاتی و حساس در بخش فرهنگی و تبلیغاتی.
2- پایداری ملی و کاهش آسیب پذیری.
3- مقاوم سازی ساختار فرهنگی کشور.
4- مدیریت بحران دفاعی عملیات فرهنگی و روانی .
5- فرهنگ سازی ملی در مورد پدافند غیر عامل.
6- ساماندهی توانمندیهای فرهنگی – تبلیغاتی پراکنده کشور در راستای اهداف دفاعی (برای اجرای جنگ    روانی علیه دشمن).

اصول دفاع غیر عامل (فرهنگی)
 1-  هوشیاری و مراقبت فرهنگی.
2- کاهش تاثیر گذاری عملیات روانی دشمن.
3- نفوذ ناپذیری (ستون پنجم).
4- خنثی سازی عملیات روانی دشمن.
5- آموزش عمومی و فرهنگ سازی مخاطبین.
6- ارتقا اعتماد به نفس ملی.
7- کاهش آسیب پذیریهای زیر ساختی در عرصه فرهنگ.
8- استحکام و مقاوم سازی زیر ساختهای معنوی، فرهنگی و دفاعی.
9- ارتقا آستانه مقاومت ملی در مقابل تهدیدات خارجی.
10 - مدیریت بحران دفاعی در عرصه فرهنگ.    

قابلیت های پدافند غیر عامل
1-    پدافند غیر عامل، بستر مناسب توسعه پایدار کشور.
2-    پدافند غیر عامل، هم راستا با سیاست های تنش زدایی.
3-     پدافند غیر عامل، پایدارترین و ارزان ترین روش دفاع.
4-    پدافند غیر عامل، مناسب ترین راهکار افزایش آستانه مقاومت ملی.
5-     پدافند غیر عامل، پشتوانه اقتدار ملی.
6-     پدافند غیر عامل، یکی از مهمترین ابزارهای باز دارندگی.
7-     پدافند غیر عامل، بهترین و مناسب ترین شیوه کاهش مخاطرات و کاهش آسیب پذیری.
8-    پدافند غیر عامل، صلح آمیز ترین روش دفاع.
9-     پدافند غیر عامل، فطری ترین عنصر دفاعی بشر در برابر تمام حوادث است.

نتایج استفاده از پدافند غیر عامل
1-    کشورهایی که توسعه پدافند غیر عامل را بعنوان یک سیاست دفاعی مستمر در دستور کار خود قرار می دهند هیچگاه در مظان اتهام تهدید بر علیه کشورهای  دیگر قرار نمی گیرند.
2-     کشورهایی که پدافند غیر عامل را بعنوان یک راه کار اصلی بر می گزیینند به شرایطی از نظر کاهش آسیب پذیری دست میابند که مطامع کشورهای تهدید کننده بر علیه آنها کاهش میابد.
3-     در جهان امروز کشورهایی که نقاط آسیب پذیری آنها فراوان است و دشمن می تواند با ضربات سریع، حیاتی ترین منابع آنان را منهدم نماید، عوامل تهدید از بیرون را درون خود ایجاد می نماید.
4-     پدافند غیر عامل عنصری است پویا و متحرک لذا می تواند در اولویت تلاشهای علمی و پژوهشی قرار گیرد.
5-     پدافند غیر عامل می تواند در کلیه سطوح مدیریتی، مهندسی و فنی آموزشی داده شود و توسعه یابد.

+ نوشته شده در  جمعه ۲۴ آبان۱۳۹۲ساعت 14:44  توسط ب. ش  |